Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Γεφύρια της Ηπείρου.
Βιγλίζοντας και αναπολώντας από τις ράχες Ηπειρώτικων γεφυριών.

2 σχόλια: