Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Mt. GRAMMOS FAUNA

Lanius collurio . Αρσενικός αετομάχος στον Γράμμο .

2 σχόλια: